0706 - 379 055 | info@bosep.se

Atlas Copco

Atlas Copco är ett svenskt företag som vi anslöt oss till 2017.
Atlas Copco har allt från Diesel Drivna Kompressorer, Generatorer och Pumpar till elektriska kompressorer och pumpar.

Weda serien består av 3 St serier 

D=Dränerings                    

 - Allmänavatting
-Grundvattensänkning
-Byggarbetsplatser.

S=Slampumpar

-Vattenhaltig lera
-Slamm eller lätt slurry
-Dikes och dammrensning
-Gruvor

L=Slurrypumpar

-Slipande medier med högt innehåll av fasta ämnen
-Stenbrott
-Muddring
-Sedementering av dammar