0706 - 379 055 | info@bosep.se

KSB är ett företag som vi anslöt oss till 2016.

Här finns nästan obegränsade möjligheter till ventiler styrskåp och pumpar.
När vi monterar styskåp för påfyllning av vattentorn eller bufferttankar eller avloppsstationer så använder vi oss av deras Levelcontrol Basic 2.
KSB är också väldigt stora inom pumpindustrin med sina 
Normpumpar. 

Avloppspumpar:
https://www.ksb.com/sv-se/lc/A30B

Avloppsstationer:
https://www.ksb.com/sv-se/lc/EB7A

Avloppsstationer ovanmark:'
https://www.ksb.com/sv-se/lc/M09B