0706 - 379 055 | info@bosep.se

Avloppspumpar

När det gäller avloppspumpar så är det viktigt att välja rätt pumphjul för rätt applikation.
Att välja ett friströmshjul är nästan alltid att föredra för att minska Service kostnaden så mycket som möjligt.
När det gäller mindre avlopps anläggningar (LTA) så får man har en skärande pump som skär ner toapapper och sedan trycker i väg ditt avlopp, en sådan anläggning kräver med till synd och en tätare service då det finns mer slitagedelar på en sådan pump.


SERVICE

För att få en så driftsäker anläggning som möjligt så föreslår vi ett ni tecknar ett serviceavtal då ni installerar en ny pumpanläggning.  Det omfattar en årlig genomgång av din anläggning där vi gör en översyn av pump och styrning. För att få den bästa och säkraste driften så är det en god idé att installera ett SMS-Larm som vi övervakar tillsammans med dig.
SMS-Larmet meddelar även när det är dags för service.

STYRSKÅP MED SMS-LARM

Vanligvis använder vi oss av styrskåpet KSB Level Control Basic 2 som vi sedan kopplar med en 4-20mA Givare. Denna applikation fungerar både på dränering - och avloppssidan för små som mellanstora anläggningar, upp till 10A Pumpar.
I skåpet kan vi sedan koppla in ett signalkort med ett SMS-Larm där vi kan identifiera:
*Utlöst motorskydd (Pump 1 & 2)
*Hög motortemperatur(Pump 1 & 2)
*Spänningsbortfall
*Högvattenlarm
*Sensor fel
*Samlingslarm
I SMS-Larmet finns det 8st ingångar vilket gör att du kan koppla in närliggande utrustning som du vill har larm på. Du får allt samlat  till samma larmfunktion.
Genom SMS funktionen får du får även möjlighet att kunna fjärrstarta pumpen/pumparna .
Styrskåpet går att montera till alla pumpar upp till 10A.

  • trasa-i-langevik-slampump
  • binda
  • fett
  • tampong
  • trasa-1